Polityka prywatności

Każdego klienta i użytkownika serwisów należących do Marta Kaim – Manufaktury Przemian obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie.

 1. Jakie dane i w jaki sposób są zbierane od użytkowników? Marta Kaim nie dopisuje żadnej osoby bez jej zgody, do żadnej ze swoich list subskrypcyjnych czy newsletterów.
  Każda osoba musi dopisać się sama, poprzez podanie swojego maila,
  a następnie potwierdzenie, poprzez kliknięcie w link, który otrzymuje podczas rejestracji.
  Marta Kaim nie ma możliwości technicznych, aby dopisać jakąkolwiek osobę do swojej bazy, bez jej zgody i potwierdzenia.
  Dane podawane przy rejestracji do newslettera lub do list subskrypcyjnych, zwykle jest to imię i adres e-mail
 2. W jaki sposób są wykorzystywane?Dane są wykorzystywane do przesyłania użytkownikom informacji związanych z prowadzoną przez Martę Kaim działalnością w zakresie organizacji i promocji warsztatów i sesji indywidualnych rozwoju osobistego i duchowego oraz szeroko pojętej edukacji.
 3. Czy są przekazywane innym firmom? Marta Kaim – nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.
 4. Jak można zrezygnować z otrzymywania informacji?W każdym otrzymanym od Marty Kaim mailu, na dole, w stopce znajduje się link służący usunięciu swoich danych z bazy.
  Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisów, należących do Manufaktura Przemian oraz nie dopisuj się do newsletterów oraz subskrypcji prowadzonych przez Manufakturę Przemian.

Marta Kaim – Manufaktura Przemian

Marta Kaim Life & Business Coach ACC